גיבוש אסטרטגיית ייצור וצמצמום עלויות במערך הייצור של רשת מסעדות ברוסיה

20/04/2015 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

לאחרונה סיימו TEFEN ו-NDN פרויקט התייעלות במערך הייצור של זכיין של רשת מסעדות של מותג אמריקאי מוכר ברוסיה המספק ארוחות בשיטת בשל-הקפא ובשל-צנן במפעל למזון מוכן הממוקם במוסקבה לכ-300 מסעדות ברחבי רוסיה. מסעדות הרשת מקבלות שירות בתדירות של בין 1 לשבועיים ל-6 פעמים בשבוע כתלות בגודל המסעדה ובמיקומה הגיאוגרפי, כאשר מרכיב המנות המוכנות המסופקות מהמפעל משמעותי ועומד על למעלה מ-25% מפעילות הרשת.

מוקדי העלויות המרכזיים בתחום הינם עלויות חומרי הגלם (Food Cost) ועלויות כ"א (Labor Cost) ולפיכך הפרויקט התמקד בהתייעלות בשני מרכיבים אלה.גיבוש אסטרטגיית ייצור וצמצמום עלויות במערך הייצור של רשת מסעדות ברוסיה

אחד האתגרים המרכזיים בניהול אופרציה שכזו אשר משפיע ישירות על מבנה ההוצאות הינו חיזוי הביקושים מהמסעדות (Demand) ובהתאם תכנון אופטימלי של הייצור (Supply). למעשה חיזוי הביקושים אשר הולך יד ביד עם אסטרטגיית ייצור שבוחנת אלמנטים כמו מיקום ייצור המנה (במפעל או על המקום בנקודת הקצה), מגוון הפריטים שבתפריט או רמת השירות הנדרשת למסעדות, מהווים את אבני היסוד שעליהם תגובש האופטמיזציה של המערך התפעולי בהיבטים כמו תכנית ייצור שבועית, תדירות הייצור, גודל מנת ייצור, רמות מלאי לפריט ועוד.

במהלך הפרויקט הוגדרה אסטרטגיית הייצור שבהתאם אליה נבנתה המתכונת של תכנית הייצור השבועית (Production Planning) ושל עקרונות ההפעלה של המפעל. בנוסף נעשה ניתוח תפוקות ותקנון כ"א לפעילות, הוגדר מבנה ארגוני יעיל שצמצם דרגי ביניים מיותרים, יועלו תהליכי ייצור ולוגיסטיקה וכמובן הוטמעו שגרות ניהול, מדידה ובקרה במטרה להעלות את סטנדרט הניהול ולשמר אותו לטווח ארוך.

בין היתר חילקנו את המנות המיוצרות במפעל המרכזי לשלוש קבוצות של Runners-Repeaters-Strangers

  • Runners – פריטים בהיקפי פעילות גבוהים. פריטים אלו יש לייצר בתדירות שבועית.
  • Repeaters – פריטים ברמות ביקוש נמוכות יותר. בכדי למזער את כמות ההכנות והתאמות הציוד פריטים אלו ייוצרו בתדירות דו-שבועית או חודשית (בהתאם לביקוש ולתוקף המוצר) ויעשה שילוח מהמלאי בשבועות בהם אין ייצור.
  • Strangers – פריטים בעלי ביקוש נמוך מאוד. קבוצת פריטים זו קיבלה התייחסות שונה. לכל אחד מהפריטים בקבוצה נבחנו מספר חלופות והתקבלה החלטה פרטנית בהתאם לביקוש, מורכבות ההכנה, ועלות הפריט – ייצור ע"י ספק חיצוני, העברת הכנת המנה למסעדות עצמן (שליחת חו"ג בלבד) או הוצאת המנה לגמרי מתפריט הרשת.

ההישגים שהושגו היו משמעותיים והוצאות הייצור נחתכו בשיעור ניכר:

  1. כ"א במערך הייצור צומצם בשיעור של למעלה מ-35%!, בין היתר באמצעות ביטול משמרת לילה, ביטול דרגי ניהול מיותרים וצמצום עבודה בסופי שבוע.
  2. הורדו עלויות חו"ג ופחתים בשיעור של 5%-10% בגלל הגדלת גודל מנת הייצור וייעול תהליכי הייצור.
  3. מוקסמה קיבולת מערך ציוד הייצור ופוטנציאל הייצור גדל בלמעלה מ-40%.
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , ,