גיבוש והגדרת מדדי הנהלה עבור חברת ייצור בעלת פריסה גלובלית

30/06/2016 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

לאחרונה סיימה TEFEN פרויקט להגדרת מערך מדדים עבור רמת ההנהלה הגלובלית של חברה יצרנית בינלאומית המובילה בעולם בתחומה. בעקבות תהליך שינוי ארגוני מהותי שעברה החברה בדרגים הגבוהים עלתה דרישה ליצירת מערך מדדים ממוקד, אינפורמטיבי וקוהרנטי.

מטרת הפרויקט הייתה לייצר מערך מדדים אשר יסייע להנהלה בתהליכי קבלת החלטות, על ידי הצגת מידע עיתי, אמין ורלוונטי ובחפיפה עם יעדי החברה וביצועיה. המערך מיועד לספק תמונה כוללת עבור  המחלקות העיקריות בחברה – מכירות ושיווק, איכות, ייצור, תפ"י, בטיחות, מחקר ופיתוח, מש"א, פיננסים, מערכות מידע, שירות טכני, רכש, לוגיסטיקה ואו"ש.

בשלב הראשון הוגדרו, ביחד עם נציגי הנהלת החברה, היעדים העסקיים לשנת 2016.

בשלב השני אופיינה "המסננת" אותה המדדים צריכים לעבור על מנת להימצא מתאימים. לאחר איתור המדדים הקיימים בחברה, איגוד מדדים בעזרת בנצ'מרק ואיסוף מדדי מפתח, נוצר "בנק" הכולל עשרות מדדים, חלקם כלל מחלקתיים וחלקם פר מחלקה. לאחר יצירת "בנק" המדדים הם הועברו דרך "המסננת". הסינון דרש שהמדד יהיה:

  • תואם ליעדים העסקיים/אסטרטגיים
  • תוצאתי ולא מסביר
  • מדיד
  • מאפשר פעולה פרואקטיבית

לאורך השלב השני הוגדרו ומוקמו המדדים על פי מודל Balanced Scorecard, שיטת ניהול ביצועים המשלבת את מדדי הביצוע הכמותיים והאיכותיים (KPI) המשמעותיים ביותר לארגון.

תמונה לבלוג ייצורתרשים להמחשה: השלכת היעדים העסקיים של החברה לשנת   2016 על גבי מודל Balanced Scorecard

בשלב השלישי, לאחר איגוד תוצרי הסינון בוצע צמצום עבור המדדים המתאימים לרמת ההנהלה הבכירה ולמחלקות הדומיננטיות. כמו כן, כל מדד נבחן בראי ישימות ותרומה ליעדים אסטרטגיים.

השלב הבא צפוי לכלול הטמעת המדדים הנבחרים ברמה הגלובלית, תוך יצירת שפה אחידה ומשותפת, תהליכי עבודה זהים, קביעת baseline עבור כל מדד והגדרת שגרות ניהול ומדידה.

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , ,