הפצה שיתופית כפתרון ירוק וכלכלי כאחד

27/10/2016 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

שרשרת אספקה היא מערכת מתואמת של ארגונים, אנשים, פעילויות, מידע ומשאבים המעורבים באספקת מוצר מהספק עד ללקוח. פעילויות שרשרת אספקה הופכות חומר גלם ורכיבים למוצר מוגמר המסופק ללקוח הקצה. שלב מהותי בשרשרת הינו ניהול ערוצי הפצה שיובילו את המוצר מהמרכז הלוגיסטי אל המפיץ, נקודת המכירה או ישירות אל בית הלקוח.

תרשים שרשרת אספקה קלאסית

תרשים שרשרת אספקה קלאסית

ערוץ ההפצה המסורתי, מזה שנים רבות, מבוסס על כך שכל חברה מפעילה צי הפצה משלה, אם בתפעול עצמי ואם באמצעות מיקור חוץ. זה רק מוסיף גודש של כלי רכב הנכנסים אל מרכזי הערים. התשתית העירונית נעשית צפופה מיום ליום ומרכזי הערים בכל העולם הולכים ונסתמים. בישראל, כמו גם במרבית המדינות המפותחות, יחס מספר כלי הרכב לנפש רק הולך וגדל. כך לדוגמה בישראל מס' כלי הרכב הפרטיים שנמכרו בשנת 2015 גדול ב- 17% מאשר בשנת 2012 ומגמת הגידול רק הולכת ומחריפה.

זאת ועוד, המודעות לאיכות הסביבה רק הולכת ותופסת תאוצה. בערים רבות במדינות האיחוד האירופי, הנחשב לגוף המוביל בשמירה על איכות הסביבה, תוקננו תקנות רגולטוריות המגבילות כניסת כלי רכב למרכזי הערים אם באמצעות אגרות גודש (לונדון) ואם באמצעות הגבלת שעות (איטליה).

כתוצאה מכך אנו עדים בשנים האחרונות לשיתופי פעולה בין המגזר העסקי לבין המגזר המוניציפלי שבמסגרתו מתקיימים פיילוטים ואף מיושמים פתרונות חכמים לצמצום מספר המשאיות הנכנסות לערים. פתרונות אלה מתאפיינים בהפצה שיתופית כאשר הרעיון הינו פשוט. מס' ספקים משתמשים בפלטפורמת הפצה משותפת ויותר מכך בהרבה מקרים כלי הרכב הוא גם חשמלי, כלומר ירוק. פתרונות מסוג זה מביאים ל Win-Win קלאסי, כאשר מצד אחד המגזר העסקי מפחית עלויות הפצה ומהצד השני ערים מתגאות בכך שהן מפחיתות את שיעור הזיהום ותורמות לאיכות הסביבה.

ההפצה השיתופית, שמטרתה להחליף את ההפצה המסורתית, עושה שימוש בעיקרון "השיתופיות" Collaboration)n). לפי עיקרון זה, יש לבצע אופטימיזציה של שרשראות אספקה משותפות ע"י התאגדויות של ספקים עם קהל יעד דומה, באופן הבא: ספקים וסיטונאים או חברות שילוח יובילו סחורות למרכזי שטעון שימוקמו בנקודות מרכזיות בתוך העיר או מחוצה לה. במרכז השטעון יאוגדו משלוחים ממספר יצרנים ויישלחו יחדיו לתחנות אזוריות או ישירות לבית הלקוח. אספקת הסחורה לחנויות/ בית הלקוח תיעשה ע"י איסוף מהתחנות האזוריות או שינוע ברכבים מותאמים לעיר.

תרשים הפצה "חכמה"

תרשים הפצה "חכמה"

דוגמאות ליישומים שונים של רעיון ההפצה השיתופית ניתן לזהות במדינות רבות ברחבי העולם:

  • בברלין, הוקם מיזם של האיחוד האירופי לשיפור המשלוחים העירוניים והפיכתם לירוקים יותר, שנקרא ה- Citylog project.

כחלק מהמיזם מוקמו תחנות איסוף שנקראות ה-BentoBox בנקודות אסטרטגיות במרכז העיר. ריכוז המשלוחים אל מרכזי ה- BentoBox נעשה באופן עצמאי ע"י ספקים באמצעות רכבים חשמליים במהלך הלילה. איסוף המשלוח נעשה באופן עצמאי ע"י הלקוח או באמצעות פיזור ע"י שליחים עם אופניים חשמליים מותאמים עם יכולות העמסה של עד 250 ק"ג. כל שליח אחראי על אזור גיאוגרפי אחר, ודואג לפיזור החבילות של כלל הספקים לאזור.

פיזור משלוחים באמצעות אופניים חשמליים

פיזור משלוחים באמצעות אופניים חשמליים

  • בלונדון הוקמה ועדה מטעם העירייה שמתכנסת אחת לחצי שנה, ומטרתה למצוא פתרונות בכדי להפוך את המשלוחים בעיר למהירים, מדויקים וירוקים יותר. מחקר שנערך בלונדון הראה כי רכבים שמובילים סחורות מהווים כ- 25% מהתנועה בשעות הבוקר (7:00-11:00), ולכן הועדה פעלה לשינוי שעות המשלוחים והוצאתם מחוץ לשעות העומס, ובכך להפחית את זיהום האוויר ועומסי התנועה. פתרון נוסף ליישום הרעיון נקרא "איחוד משלוחים", שמטרתו לנצל את כל שטח האחסון של משאית ההפצה, ומיישמים אותו בשלוש דרכים:
  1. עידוד לקוחות לבצע משלוחים בכמויות גדולות
  2. איחוד מספר משלוחים המגיעים לאותו איזור
  3. דחיית משלוחים שאינם דחופים עד להצטברות כמות גדולה יותר
  • בהולנד ניכר היה כי משאיות ההפצה מהוות חלק משמעותי מהתחבורה בשעות העומס, ועל כן חיפשה העירייה דרכים לשחרר את העומסים ועודדה ספקים ורשתות קמעונאיות לבצע משלוחים בשעות הלילה באזורים עירוניים. שינוי זה, מעבר להקלה על עומסי התנועה, הביא להוזלת עלויות המשלוח ב- 30% וצמצום צריכת הדיזל של המשאיות ב-25%.

 

 

 

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , ,