חשיבה סטטיסטית – שימושים בתעשייה

18/06/2014 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

בפוסט הקודם בנושא "חשיבה סטטיסטית על קצה המלזג" סקרנו את העקרונות הבסיסיים של חשיבה סטטיסטית. בפוסט הזה נביא מספר דוגמאות לחשיבה סטטיסטית והשימושים שלה בתעשייה.

בחינה ומדידה של Lead time

בארגונים רבים מדידת הLead time  נעשית ע"י חישוב הממוצע בלבד, התמונה שמתקבלת מכך אינה מהימנה שכן בהחלט יכול להיות שה lead time הממוצע הינו מספק ותומך ביעדיו העסקיים של הארגון אך בפועל מספר רב של הזמנות מתעכבות אל מול הזמנות שמצליחים להוציא ב- lead time נמוך יחסית (למשל כתוצאה מחיבור הזמנה להזמנה קיימת או הזמנות בעלות נפח נמוך), כלומר ה – lead time בד"כ מציג התפלגות של זנב ארוך ימינה הנובעת משונות באספקות.

הדרך להתמודד עם העיוות הינה למדוד גם שונות או סטיית תקן ובנוסף לממוצע להציג גם חציון. ברגע שהארגון יצליח להוריד גם את השונות וגם את הממוצע הרי שניתן יהיה לומר בוודאות שהושג  שיפור אמיתי ברמת השירות ללקוח.

חשיבה סטטיסטית – שימושים בתעשייה

בחינת שונות בתהליך ייצור/מוצר המשפיע על התפוקה הסופית

ארגונים רבים הסובלים משונות גבוהה בסך התפוקה החודשי מרבים לבחון את הסיבות לכך באובדני הזמינות והיעילות. בפועל ייתכן והשונות בתהליך הייצור ו/או המרכיבים שלו היא הגורם העיקרי לכך. בדרך כלל קל יחסית לבחון אובדני זמינות ויעילות ומורכב יותר לבחון את שונות הפרמטרים בתהליך הייצור אך הדבר בהחלט אפשרי ובדרך כלל שווה את המאמץ.

את שונות התהליך ואת ההשפעה שלו על התפוקה נחלק ל 2 שלבים:

  1. ע"ב ה- six sigma השאיפה של הארגון הינה שכל תהליך ייצור או חומר יהיו יציבים ובעלי שונות נמוכה ועל כן תחילה יש לבחון את שונות כל הפרמטרים המשפיעים על התהליך, למשל: מאפייני חו"ג (צמיגות, סמיכות וכו'), תנאי מזג אוויר (טפרטורה, לחות, רטיבות ועוד), מימדים פיזיים של חומר או מוצר סופי(אורך, רוחב, משקל וכו') ועוד.

חשיבה סטטיסטית – שימושים בתעשייה2בדוגמאות למעלה ניתן לראות כי גם ה- Cp וגם ה- Cpk נמוכים בהרבה מ- 1 כלומר התהליך הנבחן אינו מתכנס בגבולות המפרט (כושר תהליך נמוך) וכן התהליך אינו ממורכז סביב ערך המטרה. עבור אותם פרמטרים/ תהליכים שנמצא כי השונות שלהם גבוהה ולא יציבה, נפעל על מנת לייצבם.

2. בשלב השני נבצע רגרסיה לינארית הבוחנת את ההשפעה של כל גורם בנפרד על התפוקה ומעריכה מה תהיה התוספת לתפוקה עבור כל אחוז שינוי בפרמטר הנבחן. תחילה נפעל לשפר את אותם גורמים אשר מצאנו כי השונות שלהם גבוהה ונשאף לקרב אותם לערך המטרה, בהמשך ניתן לבחון שינויים בתהליך/ בחומרים אשר יאפשרו להגדיל עוד יותר את התפוקה.

חשיבה סטטיסטית – שימושים בתעשייה 3

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , ,