מדידה וניתוח OEE כמנוף לשיפור הביצועים בארגון

18/12/2016 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 Overall Equipment Effectiveness) OEE) – הוא מדד ליכולות הייצור, הידועה גם כ"יכולת אפקטיבית". הוא מהווה את היחס בין כמות מוצר תקין שייוצר לעומת הכמות הכוללת שניתן היה לייצר באותו פרק זמן. זוהי מתודולוגיה שמטרתה להניע שיפור בביצועי הציוד, לפרט הפסדי יעילות ומופנה בדרך כלל לצווארי בקבוק של מערכות.

OEE מורכב משלושה אלמנטים עיקריים של הפסדים אפשריים:

  1. אובדני זמינות – השבתת הציוד לטובת אחזקה מתוכננת, ניקיונות, הפסקות, מעבר בין מוצרים שונים ועוד.
  2. אובדני יעילות – הפסדי היעילות העיקריים נובעים מתקלות קצרות ומהירות מופחתת בהפעלת הציוד.
  3. אובדני איכות – הפסדים הנובעים בעיקר מפחת ומחזור, חלק בעת הפעלה שוטפת של הציוד וחלק במהלך מעברי מוצר או החלפת חומרי-גלם .

ישנן שתי שיטות לחישוב OEE – מבוסס זמן ומבוסס יחידות. בפועל, זהו אחוז הזמן שהמכונה עובדת בקצב נומינלי ומייצרת מוצרים באיכות הנדרשת.

למרות ש-OEE הוא סטנדרט בחברות מובילות בתעשייה, אינו מיושם בחלק ניכר מהחברות הקטנות והבינוניות. לקוח של "Tefen" ביקש להגביר את יעילות הייצור במפעלים. החברה ביקשה לצמצם את השבתות המכונות ולהגדיל את התפוקה בעת הפעלתן, מכיוון שאינה מצליחה לספק את כל ביקושי השוק. "Tefen" נתבקשה לשפר את ביצוע קווי היצור באמצעות הגדלת ה-OEE בשלושת הקווים הקריטיים של החברה.

"Tefen" החלה בניתוח קווי היצור של כל אתר. התהליך בחן אפשרויות לשיפור ה- OEE בשלושה היבטים: מהירות, זמינות ואיכות, על-ידי שימוש בראיונות, תצפיות ואיסוף וניתוח נתונים.

במהלך התהליך "Tefen" זיהתה הזדמנויות שיפור בכל אחד מערוצי הפעילות:
1. שיפור המהירות באחד הקווים, על-ידי הורדת אילוץ שהגביל את מהירות הקו.
2. שיפור הזמינות, על-ידי שיפור היחס בין אחזקת שבר לאחזקה מתוכננת והטמעת מתודולוגית המשלבת TPM (Total Productive Maintenance) ו- (RCM (Reliability Centered Maintenance. כתוצאה מכך, צומצמו משמעותית מספר התקלות הלא מתוכננות בשלושת הקווים הקריטיים.
3. שיפור האיכות, על-ידי צמצום מוצרים פסולים בתהליך.

תועלות עיקריות מהפרויקט:

הגדלת המכירות ב-8%, כתוצאה משיפור הביצועים בקווים הקריטיים, ללא השקעה בציוד נוסף.

כמו-כן, הובנה מערך של שגרות ניהול ומדידה ובקרה, כלים המשמשים תשתית להטמעת תהליכי עבודה של שיפור מתמיד.

בעת חיפוש אחר הזדמנויות לשיפור קווי ייצור, מומלץ מאוד להתחיל בתהליך של ניתוח ומדידה של הפסדי OEE.  תכנית כזו אינה נחלת חברות גדולות בלבד ויכולה להשתלב בצורה מצוינת ואפקטיבית גם בחברות בינוניות וקטנות שמעוניינות בשיפור הביצועים, הגדלת המכירות ושיפור האיכות.

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , , , , ,