מדריך ה-PMBOK התחדש

02/09/2013 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

אחת למספר שנים ארגון PMI  מפרסם גרסה חדשה של ה-PMBOK Guide המבוססת על עדכונים ולקחים שנלמדו בתחום ניהול הפרויקטים.

בינואר השנה, פורסמה הגרסא החדשה של ה- PMBOK ובה כמה עדכונים מעניינים, המלמדים על מגמות בתחום ניהול הפרויקטים בעולם:

 • נוסף תחום ידע חדש – ניהול בעלי עניין (Project Stakeholder Management):

לאחר שנים ארוכות בהם כלל ה- PMBOK חלוקה ל- 9 תחומי ידע, הוחלט להוסיף בגרסא 5 תחום ידע חדש: ניהול בעלי עניין.

נושא זה טופל בגרסאות קודמות  תחת תחום ניהול התקשורת בפרויקט, אולם תגובות שנתקבלו לאחר פרסום הגרסה הרביעית הביאו להכרה כי ניהול בעלי עניין וניהול התקשורת הם שני תחומי ידע שונים וקריטיים עבור הצלחת הפרויקט.

התגובות העלו כי לניהול בעלי העניין השפעה מכריעה על הצלחת הפרויקט. לפיכך:

 • יש להגביר את המיקוד בניהול התקשורת על מנת להשיג תכנון יעיל ובקרה על התקשורת והידע בפרויקט
 • יש להרחיב את הידע בנוגע לניהול בעלי עניין, ניתוח הציפיות שלהם ופיתוח אסטרטגיות ליצירת דיאלוג מתמשך.

תחום הידע החדש מגדיר, מתאר ומפרט את ארבעת תהליכי ניהול בעלי העניין:

 • זיהוי בעלי העניין
 • פיתוח תכנית לניהול בעלי עניין
 • ניהול מעורבות בעלי העניין בשלבי הפרויקט
 • בקרה על מעורבות בעלי העניין

ההפרדה בין ניהול התקשורת וניהול בעלי העניין מספקת:

 • אבטחת רמת מעורבות אפקטיבית של בעלי העניין בהחלטות המתקבלות וניהול הציפיות שלהם
 • נותנת את החשיבות הראויה לכל אחד מתחומי הידע בפני עצמו
 •   תכנון ניהול הפרויקט ושלבי הפרויקט:

נוספו ארבעה תהליכי תכנון, על מנת ליצור אחידות ובהירות בתכנון ניהול הפרויקט: תכנון ניהול תכולת הפרויקט (Scope), תכנון ניהול לוח הזמנים (Schedule), תכנון ניהול עלויות הפרויקט (Cost) ותכנון ניהול בעלי העניין (Stakeholders). תוספות אלו מביאות לידי ביטוי את חשיבות התכנון של כל אחד מתחומי הידע העיקריים.

 • תזרים מידע ונתונים – DIKW Model:

התאמת תהליכים למודל DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) על מנת ליצור עקביות בכל הנוגע לזרימת מידע ונתונים לאורך ביצוע הפרויקט.

 • נתוני ביצוע העבודה (Work Performance Data)
 • מידע על ביצוע העבודה (Work Performance Information)
 • דיווח ביצוע העבודה (Work Performance Reports)

מדריך ה-PMBOK

ארגון PMI (Project Management Institute) מציב סטנדרטים בין לאומיים וקווים מנחים לניהול פרויקטים. המדריך – PMBOK Guide (Project Management Body Of Knowledge) הינו מסמך רשמי המכיל כלים, שיטות ותהליכים המגדירים ניהול פרויקטים נכון ויעיל ומתאר באופן מפורט את התהליכים הכרוכים במחזור החיים של הפרויקט.

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , , ,