ניתוח כדאיות העברת מפעל עבור חברה יצרנית גלובלית

30/06/2016 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

בחינת כדאיות העברתו של מפעל איננה שאלה פשוטה וטומנת בחובה אספקטים רבים שיש לבחון בטרם ניתן לשקול יישום מהלך שכזה. לאחרונה סיימה Tefen פרויקט עבור חברה יצרנית בינלאומית מובילה בתחומה אשר רצתה לבחון את ההשפעות והכדאיות הכלכלית בהעברת אחד מפעליה הממוקם בארה"ב וזאת בכדי להתאים את המפעל הנוכחי לפעילויות החדשות של החברה וייעול תהליכי העבודה קיימים.

מטרתו של הפרויקט הייתה לבצע ניתוח כלכלי אשר יציג את התמורות אשר יתקבלו בעקבות מעבר פוטנציאלי של המפעל למתקן חדש והשפעתן על השורה התחתונה בדו"ח הרווח והפסד של החברה.

שלב א' – מיפוי תהליכי ייצור מרכזיים

ראשית בוצע ניתוח פארטו לצורך זיהוי התהליכים העיקריים במפעל הן מבחינה כספית והן מבחינת היקפי הייצור תוך התייחסות לתחזיות הצמיחה בכל אחד מהתהליכים בשלוש השנים הקרובות. לאחר הניתוח הראשוני בוצע מיפוי לתהליכים העיקריים שזוהו ע"י שימוש בכלי ה-VSM Value stream) (mapping ממתודולוגיית ה-Lean וזאת בכדי לזהות מוקדי בזבוז פוטנציאליים וכיווני פעולה לחיסכון.  שימוש בכלי זה מאפשר הסתכלות רחבה יותר על התהלכים ועל הפער בין הCycle time והLead time שלעיתים יכול להיות גדול במיוחד.

shutterstock_268287014

שלב ב' –זיהוי צווארי בקבוק ובניית מודל קיבולת במצב הנוכחי

בשלב השני נבנה Capacity Model בהתאם לקיבולת מכונות הייצור הקיימות כאשר מטרתו הייתה לזהות צווארי בקבוק ולבחון את יישומם של התרחישים העתידיים השונים, מנקודת מבטה של מחלקת הייצור, אשר כללו בין השאר קיצוץ בכ"א ושינוי בהיקפי הייצור. בנייתו של המודל אפשרה לאחר מכן לנתח את השפעתם של הפתרונות שהוצגו על צווארי הבקבוק הקיימים ולזהות צווארי בקבוק פוטנציאליים נוספים.

במקביל לניתוח קיבולת הייצור בתרחישים השונים בוצע תכנון קונספטואלי של המפעל העתידי באופן המאפשר זרימה מהירה וחלקה יותר של חומר בין המחלקות וקיצור מרחקי ההליכה של עובדי הייצור בצורה ניכרת. תכנון זה אפשר להציג את פיזיביליות העברתו של המפעל במצב עתידי למבנה קומפקטי יותר תוך הצבה מחדש של מחלקות הייצור באופן אופטימלי.

שלב ג' – ניתוח כלכלי של יישום השינויים

לצורך בחינת השפעתו של המעבר על דו"ח הרווח והפסד של החברה, נבנה מודל אשר הציג תחזית לשלוש שנים הקרובות עפ"י מספר תרחישים:

  • השארת המפעל במיקום הנוכחי וגידול במכירות מוצרים קיימים
  • העברת המפעל וגידול במכירות מוצרים קיימים
  • העברת המפעל, גידול במכירות מוצרים קיימים והכנסת מוצרים חדשים

הניתוח כלל הערכת עלויות של העברת המפעל למיקום חדש תוך התחשבות בחסכונות שהתאפשרו עקב המעבר למתקן חדש וביניהם: קיצוץ בכ"א, ירידה בעלויות תחזוקה, העברת אחסנה חיצונית למפעל החדש ועוד. במסגרת הניתוח בוצעו תחשיבי ROI ו-NPV ותחזית לתקופת ההחזר הנדרשת של ההשקעה בהעברתו של המפעל.

תוצאותיו של הפרויקט הראו פוטנציאל חיסכון שנתי של כ-750,000$ במקרה של העברת המפעל ביחס למצב הנוכחי, קיצור של Cycle time (32%) בעקבות ייעול תהליכי הייצור וקיצור Lead time (62%) עקב העברת אחסון החומרים למתקן החדש על פני אחסון חיצוני.

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , , , , , ,