שיפור רווחיות באמצעות מתודולוגית Six Sigma

25/11/2014 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

שיפור רווחיות באמצעות מתודולוגית Six Sigma

האם גם אתה מתמודד עם הבעיות האלו? אם כן, יש לנו פתרון בשבילך.

בעולם ישנה דרישה מתמדת מצד הלקוח להגברת התחרות ולהורדת מחירים, לצד מודעות גבוהה יותר למוצר שרוכשים וציפייה לשירות ברמה גבוהה. דרישה זו מחייבת את הארגון להטמיע תרבות המכוונת לאספקת מוצרים או שירותים השואפים לשלמות, תוך צמצום השונות, הפגומים והבזבוז בתהליך, כל זאת לצורך השגת שביעות רצון מצד הלקוחות ושימורם.

מתודולוגית ה-Six Sigma עונה על כל הדרישות הללו. היא פותחה בשנות ה-80 ע"י מהנדסים במוטורולה ומאז ועד היום הוכיחה את עצמה כשיטה יעילה להורדת עלויות והגדלת הכנסות בחברות מובילות בעולם במגוון תעשיות ושירותים.  השיטה מבוססת על מתודולוגיה קפדנית ושיטתית, המנצלת מידע עובדתי וניתוחים סטטיסטים כדי למדוד ולשפר את ביצועי החברה, וכך למעשה מובילה את הארגון לתהליך קבלת החלטות מדעי יותר ופחות מבוסס תחושות (מעבר מ-"אני חושב" ל-"אני יודע").

מתודולוגית ה-Six Sigma מתבססת על ההנחה שבכל תהליך קיימת שונות שניתן לצמצם, וצמצום השונות יוביל לצמצום הפגומים. המדד המרכזי בשיטה זו הוא DPMO (Defect per Million Opportunities).

ל-Six Sigma כוח משמעותי בתעשייה תהליכית שבה ה- LEAN משפיע פחות על השורה התחתונה, בשל המרכיב המכריע שיש לחומר הגלם על העלויות והשפעת השונות בתהליך על התוצאות העסקיות.

השיטה מבוססת על מתודולוגית (DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control:

  1. Define– בשלב זה מוגדר תחילה charter לפרויקט המאושר ע"י הנהלת הארגון, בנוסף מוגדר מהו התהליך הנבחן (גבולות גזרה) ומיהו הלקוח ודרישותיו
  2. Measure– בשלב זה מזהים את המדדים הקריטיים לייצוב התהליך. נבנית תכנית לאיסוף מידע (מדדים, אופן איסוף נתונים, שיטת מדידה, גודל מדגם) כמו כן מתבצע איסוף המידע
  3. Analyze– ניתוח המידע שנאסף באמצעות כלים סטטיסטיים, כמו כן הגדרת הסיבות הבסיסיות (Root Case) למצב הקיים. בשלב זה ישנו שימוש בכלים כמו עצם דג, 5Why's, פארטו, היסטוגרמה וניתוחים סטטיסטיים נוספים
  4. Improve– הגדרת הפתרון הפוטנציאלי וביצוע ניסיונות באוכלוסייה מדגמית (פיילוט). גם שלב זה כולל שימוש בכלים סטטיסטיים למקסום פוטנציאל ההתייעלות
  5. Control– פיתוח תכנית ויישום השינויים באופן שיבטיח עמידות השיפורים לאורך זמן ושיפור מתמיד

המתדולוגיה כוללת שימוש בשני מדדים מרכזיים:
Cp ו-Cpk שני מדדים אילו בוחנים את כושר התהליך – עד כמה שונות התהליך נמוכה ותוצאות התהליך סביב גבולות המפרט שהוגדרו. נשאף להגיע ל-Cp=2 המתאר מצב "מושלם" של תהליך.

חברת מזון גדולה הטמיעה את השיטה בארגונה בליווי ותמיכה של חברת הייעוץ "Tefen".
לאחר מספר שנים בהם הטמיעו מתודולוגית Lean בארגון, הגיעו המנהלים "לתקרת זכוכית" שכדי לפרוץ אותה פנו למתודולוגיית 6 Sigma.

מטרת הפרויקט: הייתה שיפור בתפוקות של אחד המוצרים המובילים

תוצאות הפרויקט:

  • שיפור של כ- 3% בתפוקה (עמידה ביעד) ושיפור כושר תהליך ב- 50%
  • שיפור במדדי כושר תהליך ל- 5 פרמטרים משפיעים על התפוקה – Cp>0.8
  • הטמעת תרשימי בקרה לפרמטרים קריטיים בתהליך ושגרות ניהול

בחינת שיפור כושר תהליך לפרמטר התפוקה

כושר תהליך קיץ 2012

שיפור רווחיות באמצעות מתודולוגית Six Sigma 2

כושר תהליך יולי-אוגוסט 2013

שיפור רווחיות באמצעות מתודולוגית Six Sigma 3

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , ,