שיפור רווחיות בחברת Medical Device מובילה באמצעות הטמעת מתודולוגית Lean360

17/07/2014 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

בשל העלייה בתחרות ובסביבה המשתנה במהירות, גובר הלחץ על כלל הארגונים/חברות למוצא דרכים יצירתיות להתייעלות בערוצים השונים.
הדרישה מהמחלקות כיום היא להימדד, לבצע בקרה בזמן אמת, לשפר את זמני עמידה באספקה, לצמצם עלויות, להגדיל את הקיבולת ולשפר את איכות המוצרים.
בכתבה זו נציג דוגמא מהטמעת מתודולוגית Lean360  בחברה המייצרת Medical Device שפנתה לTefen בבקשה לגבש תפיסה תפעולית כוללת שתתמוך בגידול צפוי בביקושים ובצמצום עלויות ליחידה.
במסגרת הפרויקט בחנו את תהליכי העבודה, השיטות, הכלים והמבנה הארגוני, על מנת להתוות תכנית עבודה לביצוע השינויים הנדרשים לעמידה באספקת המוצרים במועד ובאיכות הנדרשים.

במהלך הפרויקט בוצעו הניתוחים הבאים:
ניתוח קבוצות המוצרים בהיבט כמות ריצות ונפח כולל – לטובת סגמנטציית המוצרים מבחינת תכנון ושיטת ייצור:

(נמצא כי 5% מהמוצרים מהווים 70% מהמכר – מוצרי Runners)

שיפור רווחיות בחברת Medical Device מובילה באמצעות הטמעת מתודולוגית Lean360

בניית מודל Capacity לטובת הגדרת כמות המכונות הנדרשות מכל סוג בהתאם לביקושים:

שיפור רווחיות בחברת Medical Device מובילה באמצעות הטמעת מתודולוגית Lean360 2

במפעל זה מיוצרים כ-300 מק"ט שונים, בכ-30 מכונות אוט'/חצי אוט'/ידניות. תפיסת ההפעלה הייתה בשיטת Job-Shop כאשר פונקציונאליות המכונה/תחנת העבודה גוזרת את התכנון ואז זרימת החומר בין הקווים.
המטרה הייתה לתכנן קווי Value Stream במפעל כדי שישפרו את זרימת החומר, יקטינו את ה-Lead Time, יצמצמו את המלאי בקו וישפרו את יכולת התכנון של התפ"י.
לטובת התהליך בוצע ניתוח מורכב – הבוחן הקשר בין כל מק"ט למכונות/תחנות עבודה:

שיפור רווחיות בחברת Medical Device מובילה באמצעות הטמעת מתודולוגית Lean360 3

לאחר מכן חולקו המוצרים לקבוצות בעלי מאפיינים דומים – מכונות/תחנות דומות. לאחר קבלת הקבוצות (קווי ה-Value Stream העתידיים) – בוצעו סיעורי מוחות על מנת ליצור את הקווים בתצורה התואמת את עקרונות הלין תוך צמצום פעולות מיותרות, צמצום נגיעה במוצר וצמצום פעולות איכות שאינן נדרשות.שיפור רווחיות בחברת Medical Device מובילה באמצעות הטמעת מתודולוגית Lean360 4

שינוי הקווים הצטרף לשינוי בתפיסת ההפעלה במפעל אשר כלל :

  • שינויים במבנה הארגוני (איכות, לוגיסטיקה, אחזקה)
  • שינוי בשיטת הפעלת הלוגיסטיקה (שימוש ב-Water Spiders – מחלקי ומפזרי רכיבים/תוצ"ג)
  • הגדרת שגרות ניהול ומדדים בקו בזמן אמתשיפור רווחיות בחברת Medical Device מובילה באמצעות הטמעת מתודולוגית Lean360 5

תוצאות:

  • השינויים הובילו לשיפור של כ-15% בתפוקות הקווים
  • צמצום המלאי בכ-20% ברצפת הייצור
  • שיפור ה-Lead Time בכ-15%
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , ,