שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

עובדה זו לעיתים נשכחת אך עלויות הפצה ולוגיסטיקה אינן עלויות קבועות. עלויות אלו הן עלויות משתנות הדורשות מעקב וניתוח קבוע בכדי לאפשר ייעול מתמשך וקיצוץ בהוצאות התפעוליות של החברה.

"Logisticsstrategies" מביאים 10 טיפים להורדת עלויות שרשרת האספקה בארגון:

עדכון מתמיד של הגדרת זמני משלוח –

חברות רבות מבצעות משלוחי אקספרס שלא לצורך. ראשית, יש להגדיר אילו משלוחים יש לבחון באופן יסודי לאחר מכן יש לבדוק כי כל חוליה בשרשרת המטפלת מכירה את רמות השירות של כל מפיץ וכיצד לנצל אותם בצורה המיטבית. זכור, לא כל משלוח נמצא בעדיפות גבוה. במקרים מסוים שליחה של מוצרים בעזרת שירות רגיל יכולה להיות מהירה יותר משליחה בעזרת שירותי אקספרס.

בצע משא ומתן באופן סדיר עם נותני השירות –

ייתכן כי החברה משלמת תעריפים גבוהים על שירותי הלוגיסטיקה ולא יודעת זאת. זוהי עובדה כי רוב נותני השירותים הלוגיסטיים נוטים להגדיל את שיעור התעריפים שהם גובים על בסיס שנתי, כך שבמידה ולא מבוצע משא ומתן על בסיס קבוע אתה עלול לשלם מחירים גבוהים ולשחוק את הרווחיות. בצע היכרות עם תוכנית ההנחות של המובילים המתחרים וקבע מראש פגישות לצורכי משא ומתן לפחות פעם אחת בשנה. עמוד על כך שנותני השירות יספקו הצדקה להעלאת עלויות המשלוחים.

חיסול "צווארי בקבוק" בכניסה למפעל –

תחום אחד שלעיתים נוטים להתעלם ממנו הוא הגודש בכניסה למפעל, מחסן, ומרכזי ההפצה של החברה. ניתוח נכון של תהליכים בשרשרת האספקה תוך מתן דגש על זמני הגעת ספקים יכול להביא לשיפור תהליכים משמעותי.

רענן באופן קבוע את דרישות לקוח –

לו"ז המשלוחים של הלקוחות דורש ריענון מתמיד. משלוחים תכופים מידי או לחילופין משלוחים גדולים מידי עלולים לשבש את לו"ז הלקוחות תוך ניפוח הוצאות המשלוח שלא לצורך. ודא כי הכתובת למשלוח של הלקוחות מעודכנת ונכונה, טעות בכתובת יכולה להביא לעלויות נוספות עבור כל חבילה המגיעה לכתובת לא נכונה.

בצע בדיקות של חשבוניות –

חשבוניות של ספקי שירותים לוגיסטיים מכילות שגיאות באופן שגרתי. בכ 5%-6% מכלל החשבוניות שהונפקו ישנן טעויות אשר כמעט בכל פעם נוטות לטובת המוביל. ביקורת יסודית יכולה לחשוף עלויות נסתרות משמעותיות. כמו כן, ניתן לשקול גם את עזרתן של חברות חיצוניות בעלות משאבים מתאימים (צוות, טכנולוגיה וניסיון בתעשייה) היכולות לאתר ביתר קלות טעויות מסוג זה.

איחוד פעילויות נתוני שירות –

בכל מקום בו נתוני שירות לוגיסטיים מספקים את אותם השירותים באותם אזורים גיאוגרפיים ישנו בזבוז שלא לצורך של כספים. איחוד פעילויות אלה יכול להביא לשיפור השירות תוך הורדת עלויות משמעותית.

יצירת שיתופי פעולה במשלוחים–

אם הנך שולח בדרך כלל מכולות LCL (Less than container load) ממדינה מסוימת ייתכן וכדאי לשקול שיתוף פעולה עם ייבואן'/יצואן השולח גם כן מכולות LCL  מאותם הנמלים. שיתוף פעולה מסוג זה יכול להביא לניצול מקסימלי של נפח המכולה ולהוריד עלויות הובלה. באותו האופן יצירת שיתופי פעולה בהובלות מקומיות יכול גם כן להביא לניצול מקסימלי של קיבולת משאיות, שיפור השיפור והורדת עלויות.

שדרוג מערכות תוכנה –

אם הנך משתמש במערכות בנות למעלה מחמש שנים ייתכן כי אתה מפסיד שיפורים ופונקציונאליות מורחבים. למד מה למערכות החדשות יש היום להציע וגם מהם עדכוני התוכנה הזמינים למערכות הקיימות אצלך. הקפד לקחת את ההדרכות המגיעות עם התוכנה ולהפיק את המרב מכלל יכולות המערכת.

קצץ בפרמיית הביטוח –

חברות רבות משלמות באופן שיגרתי על ביטוחים המוצעים להן על ידי חברות המשלוח על אף כי לחברה ישנם ביטוחים נוספים המגנים עליה במקרה של אובדן או נזק ובעת משלוח של המוצרים.

בחן את דרכי השילוח שלך –

האם אתה מבצע משלוחים באוויר כאשר אתה יכולה לבצע אותם דרך הים? העברת של סחורות במשאיות כאשר ניתן להובילן ברכבת? בחן את הדרכים בהן מבוצעים המשלוחים שלך ובקש לפחות משלושה ספקי שירות מתחרים הצעות שונות למשלוח.

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , , , , , , , , ,