KAIZEN – Continuous Improvement

02/10/2016 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

אירוע קייזן הינו פעילות שבה משתתפים כל הגורמים השותפים לתהליך ספיציפי. זהו אחד מהכלים היעילים ביותר בתחום ניהול רזה (lean management).

המטרה באירוע קאייזן היא להשיג שיפור משמעותי בביצוע התהליך, באופן ביצועו ובזמן ביצועו.

גישת ה-Kaizen פועלת ליישום שיפורים ממוקדים לאורך זמן ע"י כלל עובדי הארגון, במטרה להשיג שיפור משמעותי אשר מוטמע בצורה מעמיקה ובלתי מתפשרת. הישגים אלו יביאו את הארגון למצוינות תפעולית. עקרון נוסף עליו מדבר ה- Kaizen הוא השקעה נמוכה, השיפור נובע מצמצום הבזבוזים בארגון ולא כרוך בהשקעה בציוד או בכ"א נוסף. כך הופך הארגון ליעיל ואפקטיבי יותר. היעילות מושגת בעקרון בזכות שינוי בדפוסי החשיבה של העובדים, מחשיבה מקובעת לחשיבה יצירתית ושוברת מוסכמות.

אירועי Kaizen חייבים להיות מחוברים למדדים כמותיים. לכל אירוע מוגדר מדד עיקרי אותו רוצים לשפר ומדדי משנה המשפיעים על המדד העיקרי. מדדי המשנה חייבים להיות ניתנים לכימות וברורים ומקובלים על כולם, ובכך ניתן להציג את השיפור

קייזן

שימוש בשיטה:

לביצוע השיפור באמצעות אירוע Kaizen נדרש לבחור תהליך, מרכז עבודה, מוצר או קו ייצור אותו שואפים לשפר. בחירת סוג ומיקום האירוע, כמו גם המשתתפים, מושפעת מגורמים רבים ומגוונים. אבל בעקרם צריכים לתמוך ביעדים הארגוניים.

את תהליך השיפור מבצע הצוות הנבחר בטווח זמן מוגדר. הצוות מורכב מהעובדים אשר מבצעים את התהליך ביום יום, הספק והלקוח של התהליך, גורם נוסף המהווה "עיניים אחרות" (מישהו שאינו מכיר את התהליך ודבר לא יהיה טריוויאלי מבחינתו) ונציג הנהלה.

הצוות מתכנס למספר ימים רצופים ומלאים, לצורך הדרכה על התהליך אותו רוצים לשפר והצגת הרציונאל לשיפור. הצגת המדד העיקרי אותו רוצים לשפר ומדדי המשנה המשפיעים עליו, חשיבה משותפת על הבעיות בתהליך והעלאת רעיונות לשיפור

הדרכת LEAN במפעל בארץ, הסבר על המתודלוגיה, העלאת רעיונות ע"י חברי הצוות לשיפור תהליך ההסבה במפעל, וביצוע סימולציה

ששש

שלבים עיקריים ביישום:

 • בחירה והגדרה של האירוע (מיקום, תכולה והיקף, צוות, מטרה כללית)
 • הכנה לאירוע – ההכנה צריכה להיות מינימאלית, כל פעילות תיעוד מצב קיים ואיסוף הנתונים צריכה להתבצע באירוע עצמו וע"י צוות ה-Kaizen
 • אירוע מקדים Pre-Kaizen החלק המקדים לאירוע המתחיל בתיעוד המצב הקיים, נמשך בהגדרת ההזדמנויות לשיפור ומסתיים בהגדרת המנדט לשינוי (המטרות, המדדים ומדדי המשנה)
 • אירוע ה-Kaizen – הגדרת משימות הנובעות מרעיונות שהעלה הצוות לשיפור. בניית תכנית עבודה הכוללת פירוט המשימות, לו"ז ואחראי לביצוע ומייד ניגשים ליישום מקיף ואינטנסיבי
 • החלק האחרון הינו ה – Post-Kaizen במסגרתו מתבצעת בקרה ומעקב אחר יישום תכנית העבודה ומזוהים נושאים נוספים המהווים פוטנציאל לשיפור

סוגי אירועי kaizen:

 • אירועי S5 – יישום כלי הS5 לבניית סביבת עבודה יעילה ו"נקייה" מבזבוז
 • אירועי TPM – לשיפור ביצועי מכונות וצמצום עלויות אחזקה
 • אירועי SMED – לקצור תהליכי SETUP
 • אירועי SW – להגדרת עבודה סטנדרטית
 • אירועי VSM – לקיצור ושיפור כולל של תהליכים ארגוניים
 • אירועי POKE YOKE – לצמצום תקלות ופחתים

יישום השיטה במפעל בארץ:

 • כחלק משגרות הניהול שהוטמעו במפעל ,מתקיימת ברמה שבועית ישיבת ניתוח אובדני ייצור, בישיבה מוצג המדד העיקרי של המפעל OEE הצגת מגמות, יעילות וזמינות ברמת מכונה
 • הוחלט להתמקד בשיפור הזמינות של המפעל לצורך שיפור ה- OEE ( הסיבה לכך היא שזמינות המפעל נמוכה מהמקובל במפעלים מסוג זה)
 • בוצע ניתוח מעמיק לסיבות אובדני הזמינות ועלה שהסיבה העיקרית היא Setup (כ- 40%)
 • הוחלט ליישם Kaizen במפעל שמטרתו לקצר את זמני ההסבה על מנת לשפר את ה- OEE
 • המשתתפים באירוע: טכנאים שמבצעים את ההסבה בפועל, מנהל המפעל ומנהלי מחלקות, מנהל התפעול, מחלקת תבניות (ספק של המחלקה)
 • Pre-Kaizen: בשלב זה נאספו נתונים מהמערכת לגבי זמני הסבה ממוצעים, בוצעו תצפיות ותיעוד לשלבי ההסבה לצורך זיהוי נקודות לשיפור
 • Kaizen: בשלב זה התקיימו פגישות עם צוות הפרויקט, הפגישות כללו הדרכת Lean, הצגת מדדי המפעל כולל מגמות וניתוחים, הרציונאל לשיפור, דיון פתוח והעלאת רעיונות והזדמנויות לשיפור ההסבה ע"י חברי הצוות
 • Post-Kaizen: בניית תכנית עבודה כולל לו"ז ואחראי לביצוע (האחראים לביצוע המשימות הם חברי הצוות, כאשר כל אחד מהם היה אחראי להובלת פעילות במפעל)
 • עיקר המשימות בתכנית:
  • יישום 5S – הכנת קיט לכל סוג הסבה
  • SMED – לבלטל ככל האפשר פעילויות NVA, צמצום פעולות NNVA ושיפור ביצועים בפעלויות VA
  • הכנת תכנית פערי ידע, ובניית תכנית קורסים מסודרת
  • הטמעת שגרות ניהול משותפות עם מחלקת תבניות והגדרת הממשק בין המחלקות

הטמעת מדדים ושגרות ניהול

שששש פפפפ

יישום 5S לפני ואחרי

קקקק

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , , , ,