OCTR – Optimal Cycle Time Reduction

01/10/2013 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

בתחרות הולכת ומתגברת בסביבה העסקית של ימינו, כמעט לכל החברות המצליחות יש מכנה משותף: הן הצליחו להיות מהירות יותר מהמתחרים.

הראשון שיענה לדרישות הלקוח יזכה, ומהירות תגובה שווה לcycle time קצר.  Cycle time ארוך מגביל את יכולת החברה להגיב במהירות ולהתאים את עצמה לצורכי שוק משתנים, גורם אי יעילות, מגדיל עלויות מלאי, מקטין תפוקות באופן משמעותי ומאריך זמני משוב מהתהליך ואת זמני התגובה לזיהוי פתרון בעיות. מהירות מחייבת גמישות ויעילות שהן תוצאה של מצוינות תפעולית. ע"י אופטימיזציה ואיזון נכונים ומבוססים של מהירות ויעילות בכל אחד ממרכיבי התהליך, בחברה כולה הופכת למהירה. שמירה על Cycle time קצר לאורך כל תהליכי היצור הינה אבן יסוד למערכת יצור איכותית, זולה ומהירה.  Cycle time קצר יאפשר חסכון בזמן, הפחתת עלויות ומלאים הגדלת תפוקות, מיקוד בלקוח, שיפור האיכות, עמידה מתמדת במועדי אספקה ושיפור כולל בביצועים.

OCTR – Optimal Cycle Time Reduction

שיפור ב Cycle time מחייב טיפול כמעט בכול היבטי המצוינות בארגון:

לקוחות– יצירת מערכת גמישה ומכוונת לקוח בנויה מראש ומתוכננת למציאות בה רב הבלתי צפוי על הצפוי.

מוצרים– יצירת מערך גמיש המאפשר מענה מהיר לדרישות השוק המשתנות, תוך צמצום אובדן בשל מוצרים מיושנים והעברה מהירה מפיתוח לייצור.

מדיניות זימון ויצור – התאמת מדיניות, קצב ותזמון שחרור פקודות הייצור (pull/push) וגדלי סדרות הייצור (batch), לסנכרון כל גורמי היצור ושרשרת האספקה ויצירת סביבת יצור יותר צפויה וידועה מראש.

חומר – שיפור כולל של שרשרת האספקה (supply chain management) ויצירת מערך ייצור רזה (lean) להפחתת רמות ועלויות מלאי חו"ג , WIP, ותוצ"ג , תוך שיפור מערכי ואמצעי השינוע לקיצור וייעול תהליכי הטיפול.

מכונות – מציאת האיזון הנכון בין הקיבולת (capacity) לבין ניצולת המכונות (בעיקר בצווארי הבקבוק), תוך ייעול תהליכי תחזוקה, הקטנת שבר וקיצור זמני set – up.

כוח אדם – אופטימיזציה והתאמה של זמינות, שיבוצי עובדים (Staffing) ורמת הכשרתם לקיצור זמני המתנה, אחזקה, Set – up, והקטנת פחתים ובכך הגדלת שטף והתפוקה.

איכות– שיפור, תכנון, זימון ושיבוץ תהליכי QA/QC בתהליכי הייצור, תוך הקטנת פחתים ומניעת עבודה חוזרת.

תכנון ובקרה – יצירת ערוצי זרימת מידע שוטפת מרצפת היצור ואליה, בתמיכת מערכות מחשוב מתאימות והקמת מערך מדדים "חכם" המהווה קטליזטור לשיפור מתמשך.

LAYOUT – התאמת מערך המפעל לזרימת תהליך היצור המשפיע על נצולת המכונות , Staffing, ומרחקי הליכה ושינוע של המלאי בתהליך תוך תמיכה במדיניות היצור הנדרשת.

ארגון ואדמיניסטרציה – פישוט תהליכים בירוקרטים , שיפור ערוצי תקשורת והתאמת מבנה ארגוני

תכנית  OTCR ריאלית, מאוזנת וכדאית בהיבטי עלות/תועלת, מחייבת אבחון מדויק של השפעת המרכיבים השונים, זיהוי וניצול הזדמנויות לשיפור והפחתת סיכונים, תוך שמירה על איכות לאורך התהליך. הדבר דורש שינוי דפוס חשיבה ומחייב הבנה וראייה כוללים על ניסיון והכרות מעמיקה של מערכי יצור מגוונים.

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , ,