Total Productive Maintenance

מטרת ההטמעה של מתודולוגית ה- TPM בארגון הינה למקסם את זמינות ויעילות המכונות, ע"י אחזקה…

קרא עוד

כיצד מודדים הצלחת פרויקט להטמעת מערכת MES?

כאשר רוצים למדוד הצלחה של פרויקט, צורות מדידה הטיפוסיות הן בדרך כלל היקף, משך ועלות…

קרא עוד

חשיבה סטטיסטית "על קצה המזלג"

חשיבה סטטיסטית ושימוש מיטבי בה משמשים, לא אחת, כדרך לפתרון בעיות בארגון תוך חתירה לשיפור…

קרא עוד

מבט כמותי על הפן האיכותי של שרשרת האספקה

ביצועיהן של שרשראות אספקה נמדדים לרוב ע"י מדדים תפעוליים. עם זאת, בכדי לקבל תמונה מלאה…

קרא עוד