Total Productive Maintenance

01/09/2013 - פחות מדקת קריאה
שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

מטרת ההטמעה של מתודולוגית ה- TPM בארגון הינה למקסם את זמינות ויעילות המכונות, ע"י אחזקה ושימור הציוד באופן המיטבי ביותר.

גישת ה – ,TPM מלבד כלים ושיטות מדברת על שינוי תרבותי באופן בו הארגון טופס ומבצע את אחזקת הציוד, האחריות על תחזוקת הציוד אינה נופלת עוד על אנשי האחזקה בלבד, אלא על כלל העובדים בארגון.

יתרונות עיקריים בהטמעת TPM:

 • עבור הלקוח:
  • שיפור איכות המוצר
  • קיצור ה- Lead time
 • עבור החברה:
  • קיצור משך עצירות השבר
  • שיפור איכות המוצר והפחתת פחתים
  • העלאת משך מחזור חיי הציוד ואמינותו
 • עבור העובד:
  • עבודה סטנדרטית – הפחתה בתקלות במהלך היום, מקל על תפעול המכונה ויוצר שגרת יום עם פחות "רעשים"
  • אמינות ציוד משופרת מעניקה סביבת עבודה בטוחה יותר
  • שיתוף ומעורבות של כלל העובדים מעלה את תחושת השייכות ומעצים את חשיבות העובד

שלבים בהטמעת TPM בארגון:

1. מדידה וניתוח:

  1. שימוש במדדים: OEE, MTBF, MTTR יחס אחזקה מונעת לאחזקת שבר, ניתוח התפלגות העצירות תוך הגעה לסיבות השורש אשר גרמו לעצירת הציוד וזיהוי ההזדמנויות לשפור
  2. בחינה היסטורית התקלות של כל ציוד וציוד, מעניק לארגון תרומה משמעותית בתחומים הבאים:
     1. חיזוי וקביעת המדיניות לחלקי חילוף

     2. תכנון התכולה של האחזקה המתוכננת
     3. קביעת התדירות של ביצוע כל ג'וב באחזקה המתוכננת
     4. טריגר לביצוע פתרון בעיות

Total Productive Maintenance

2. אחזקה אוטונומית –  הגברת מחויבות, אחריות ובעלות צוותי הפעלה על הציוד.  הבסיס לאחזקה אוטונומית הינו clean to inspect, ניקיון המאפשר בחינה של כשלים פוטנציאליים בציוד מפחית את תדירות הופעתם של כשלים קלים הגוררים עצירות קצרות, כש לים קשים יותר, עצירות שבר וכו'. רבדים חשובים נוספים הינם שימוש בצ'ק ליסטים יומיים לאנשי האחזקה ולמפעילים, שיפור הנראות, שימוש בניהול חזותי ועוד

3. ייעול אפקטיביות הטיפול בתקלות – הפחתת הזמן המושקע בפעילויות אשר אינן נותנות ערך מוסף לטיפול בתקלות (כגון: חיפוש כלים, עבודה חוזרת, המתנות וכו'), יצירת סטנדרטים ברורים ואחידים לטיפול בתקלות מורכבות, אשר חוזרות על עצמם לעיתים קרובות ולא ניתן להעלימם ע"י ביצוע פתרון בעיות.

4. אחזקה מונעת/ מתוכננת – זיהוי כל המשימות שיש לבצע כאחזקה מונעת וריענון הרשימה אחת לתקופה (תוך שימוש בהיסטורית תקלות של הציוד). ביצוע תכנון מוקדם אשר מגדיר מהם האלמנטים הנדרשים לביצוע הפעילות באופן היעיל ביותר כגון: תכולה, שעות אדם, חלקי חילוף, כלי עבודה נדרשים ועוד. לפני תחילת הפעילות יש לבצע תזמון למשימות ולהכין תכנית עבודה  מפורטת הכוללת גאנט לכל הפעילות. במהלך הביצוע יש לבקר, למדוד ולזהות נקודות פוטנציאליות לשיפור בפעילות. לבסוף זיהוי הפעילויות המורכבות ביותר לביצוע, התמקצעות בהם ותכנן עבורם סטנדרט עבודה קבוע ויעיל

5. בניית יכולות – יש לדאוג למקצועיות אנשי האחזקה ברמה הטכנית וביכולת לזהות בעיות ולהגיע לסיבת השורש הגורמת לבעיה ע"י שימוש במתודולוגיות של 5 WHY's ניתוח עצם דג ועוד

שתפו את הפוסטShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tags: , , , , , , , ,